MyGift - An Everlasting Gift

Student Scholarship

Endowmen Biasiswa Pelajar

Membantu para mahasiswa yang menghadapi masalah kewangan untuk menamatkan pengajian di peringkat universiti. Di samping itu juga, dana ini turut dapat menyokong para pelajar yang cemerlang dalam pelajaran untuk menyambung pelajaran yang pada peringkat lebih tinggi di UMP serta memberi peluang kepada para pelajar untuk mengikuti program-program keilmuan di luar negara yang memerlukan kos yang tinggi.

Antara tabung di bawah Endowmen Biasiswa Pelajar ialah;

• Endowmen Tuanku Canselor
• Endowmen Universiti
• Tabung Yayasan UMP