MyGift - An Everlasting Gift

Mosque Fund

Tabung Masjid

Pelbagai sumbangan dalam bentuk wang ringgit ataupun peralatan bagi membantu aktiviti dan pembangunan Masjid UMP serta lain-lain masjid yang memerlukan. Penderma mempunyai pilihan untuk menyumbang ke dalam tabung Masjid UMP secara terus atau secara atas talian.