MyGift - An Everlasting Gift

Disaster Fund

Tabung Bencana

Bertujuan untuk membantu mangsa-mangsa yang menghadapi bencana seperti banjir, kebakaran atau kemusnahan harta benda disebabkan malapetaka bagi meringankan beban mereka sama ada dalam bentuk wang ringgit mahu pun barangan.