MyGift - An Everlasting Gift

Community Fund

Tabung Komuniti

Program pemindahan ilmu turut menjadi tumpuan UMP. Selain bidang pendidikan, penyelidikan, pengkomersialan dan keusahawanan, UMP turut memainkan peranan untuk memasyarakatkan universiti bagi merapatkan jurang di antara masyarakat dan komuniti universiti.

Antara tabung dibawah tabung komuniti ialah Tabung Zakat