MyGift - An Everlasting Gift

Chair

Endowmen Kursi

Dana atau derma dari pertubuhan atau yayasan sukarela untuk penubuhan Kursi Kecemerlangan di universiti bagi menjalankan aktiviti seperti wacana ilmiah, akademik, penyelidikan, penerbitan dan perkongsian ilmu serta pembinaan kapasiti.

Endowmen ini boleh digunakan untuk membayar gaji profesor ternama dan menawarkan biasiswa kepada pelajar cemerlang bagi menjalankan penyelidikan dalam bidang berkaitan.